Ronde tafel met Savant & FME

De ouderenzorg in ons land heeft grote uitdagingen: een groeiende vergrijzing, de wens om langer thuis te kunnen blijven wonen, tekort aan persoonlijke aandacht door personeels- en vrijwilligers tekorten en de strijd tegen eenzaamheid. Welke duurzame oplossingen zijn er om deze problemen te ondervangen en hoe kan technologie daar een bijdrage aan leveren? De (ouderen)zorg verbeteren: dat krijgen we alleen samen voor elkaar!

Daarom zaten wij op dinsdag 1 oktober samen met FME zorg en een paar bewoners van Savant Zorg rond de tafel. Want, wie weet nu beter wat de behoeftes, wensen en benodigdheden zijn dan ouderen zelf? De bewoners vertelde hun verhaal en FME zorg en wij luisterde aandachtig. Het was een bijzonder open en vruchtbare bijeenkomst. Hun input leverde veel inzichten op die waardevol zijn bij het verder werken aan een goede ouderenzorg in Nederland. We willen de ouderen nogmaals bedanken voor hun openheid, positiviteit en wijze woorden.