Photo by ©Webredactie Antoni van Leeuwenhoek on Wikipedia

Antoni van Leeuwenhoek (NKI) kiest voor Itémedical en CLB

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (verder: AvL) kiest voor de medische alarmdistributie van Itémedical en CLB: een naadloze samenwerking tussen MDDG (Medical Device Data Gateway) van Itémedical en het Unicare2 MOS (Medisch Oproepsysteem) van CLB.

Hiermee zet het AvL een belangrijke oplossende stap richting twee belangrijke uitdagingen op de Intensive Care, te weten: het terugdringen van het aantal ongewenste alarmen en het veilig distribueren van de relevante, klinisch verrijkte, medische alarmen. De medische alarmen voor de Intensive Care-verpleegkundigen moeten goed hoorbaar blijven, ook als de verpleegkundige zich vanwege andere zorggerelateerde verplichtingen over de afdeling verplaatst en zich dus niet in de nabijheid van de patiënt bevindt. Zoals veel Intensive Care-afdelingen in Nederland, maakt de Intensive Care van het AvL gebruik van hoogwaardige éénpersoonskamers. Dit om het herstelproces en de daarbij noodzakelijke rust van de patiënten zoveel mogelijk te bevorderen. Een bijkomend voordeel daarvan is de maximale privacy voor de patiënt en zijn of haar familie. Daarom waren in het selectieproces (gestart met vier aanbieders) een aantal criteria voor het AvL bijzonder belangrijk:

  1. Het NKI wil dat de hele keten voldoet aan MDD/93/42/EEC klasse IIb CE-markering. Er moet namelijk in het gebruik op vertrouwd mogen worden, ook buiten de directe nabijheid van de patiënt. Wij onderschrijven de noodzaak hiervan. Ons alarm(distributie)systeem bevat daarnaast ook nog meerdere los van elkaar functionerende onderdelen om de veiligheid van het systeem 24/7 te monitoren en waarborgen. Hierdoor is schijnveiligheid niet mogelijk.
  2. Het medische alarmdistributiesysteem moet ontworpen zijn om alarmen te filteren, differentiëren en te verrijken alvorens flexibel te distribueren. Dit om een reductie van het aantal medische alarmen te bewerkstelligen door alarmen te kunnen ‘aanmerken’ en filteren, waarna de relevante medische alarmen worden afgeleverd bij de juiste persoon of personen.
  3. De implementatie en installatie moet passen in het huidige technologische (zorg en ICT) landschap. De Intensive Care-afdeling van het AvL gebruikt op dit moment MetaVision als PDMS. Dit systeem is zonder infrastructurele aanpassingen eenvoudig te vullen vanuit de MDDG van Itémedical. Het feit dat de continuïteit van datavoorziening gewaarborgd is, is voor het AvL een enorme pré.
  4. “Meten, is weten.” De rapportage- en dashboardmogelijkheden met betrekking tot alarmen en klinische data geven het AvL helder inzicht in niet alleen de duur van een alarm, maar ook het aantal alarmen, zelfs op patiëntniveau. Zo kan het AvL goede en feitelijk gefundeerde besluiten nemen om de Intensive Care-afdeling naar het volgende niveau te brengen. Dit soort cruciale informatie was voorheen niet of onvoldoende beschikbaar.
  5. De oplossing moet gekoppeld kunnen worden aan het bestaande verpleegoproepsysteem en deze op termijn kunnen vervangen.

Op basis van onder andere de bovengenoemde vijf eisen, blijkt de fit tussen het AvL, Itémedical en CLB een ijzersterke: iets waar wij allemaal erg trots op zijn. Wij zijn dan ook vereerd en blij met het in ons gestelde vertrouwen, trots op deze prachtige samenwerking en kijken, samen met het AvL, uit naar een vloeiende en succesvolle implementatie.

Wilt u meer informatie over de (medische) zorgoplossing van Itémedical of CLB? Kijkt dan op www.itemedical.nl of www.clb.nl voor meer informatie of maak vrijblijvend een afspraak!