Vol trots kunnen wij mededelen in het bezit te zijn van het certificaat waarmee we (bewezen) voldoen aan de NEN7510! Met deze certificering tonen wij aan dat ons managementsysteem voor informatiebeveiliging op orde is. Overigens is CLB al geruime tijd ISO27001 gecertificeerd: de wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Toch hebben wij óók de stap gezet om de NEN7510-certificering binnen te halen, omdat deze meer is toegespitst op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg.