Deze foto zal voor veel professionals in de zorg nog steeds herkenbaar zijn. Het is natuurlijk essentieel om bereikbaar te zijn voor je collega’s en voor (meldingen of alarmen van) je patiënten of cliënten, maar dat leidt er in de praktijk vaak toe dat zorgprofessionals overladen worden met draagbare devices. En dat moet natuurlijk anders. CLB biedt daarom een one device-oplossing, waarbij alle benodigde en gewenste functionaliteiten samenkomen op één smartphone. Niet alleen voor het ontvangen en afhandelen van verpleegoproepen, eventueel verrijkt met videobeelden of een spreek- en luisterverbinding, maar ook voor persoonsalarmering (met locatiebepaling), het interpreteren van medische oproepen, de toepassing van NFC, het gebruik van apps van derden, zoals een EPD/ECD, een koppeling met de brandmeldinstallatie (zelfs mogelijk voor stille ontruiming conform NEN2575) en nog veel meer.

En, het toestel van een collega overnemen bij een toiletbezoek of dienstwissel is ook niet meer nodig, dankzij de toepassing van de bezetmodus in combinatie met de slimme inrichting van de alarmopvolging.

Met de oplossing van CLB kunnen zorgprofessionals dus met één device uit de voeten, de gehele dienst. Wel zo makkelijk. Meer weten over deze one device-oplossing? Neem dan hier contact met ons op.