4 Inzichten: Zorgtechnologie en Slaapkwaliteit

Vandaag, 15 maart 2024, is het Internationale Dag van de Slaap, een uitgelezen moment om stil te staan bij het belang van een goede nachtrust. De kwaliteit van slaap heeft grote invloed op hoe iemand zich overdag voelt en gedraagt. Dit geldt voor ons allen, maar is van bijzonder belang voor cliënten met een verstandelijke beperking, cognitieve stoornissen, en voor het algehele herstel van patiënten in de ziekenhuiszorg. Gelukkig biedt zorgtechnologie manieren om de slaapkwaliteit te verbeteren. Zo is er gerichte aandacht voor degenen die ’s nachts zorg nodig hebben, terwijl anderen ongestoord kunnen slapen. In onderstaand artikel delen we 4inzichten over hoe de slaapkwaliteit kan worden verhoogd door middel van onder andere zorgtechnologie.

Klaar om actie te ondernemen? Onze Zorgcoaches staan klaar om je te begeleiden bij het optimaliseren van de (nacht) zorg en het creëren van draagvlak op de werkvloer.

1. Reduceren van nachtrondes

Hoewel het traditionele lopen van nachtrondes als verouderd wordt beschouwd, blijft het nog steeds een gangbare praktijk. Elke onderbreking, voetstap of straaltje licht verstoort de broodnodige rust. Gelukkig maakt de inzet van zorgtechnologie, zoals Akoestische Bewaking en Smart Sensoring, het lopen van deze rondes overbodig. Deze verschuiving draagt bij aan het vergroten van de privacy en zelfredzaamheid van cliënten en patiënten.

Als zorgverlener is het cruciaal om te vertrouwen op het systeem dat ‘s nachts waakt over alle cliënten en patiënten. De technologie fungeert als extra virtuele zintuigen, die alleen alarm slaan wanneer nodig. Daardoor hoeft alleen iemand geholpen te worden bij nood, of wanneer iemand zelf een oproep maakt. Ondanks deze voordelen zien we nog vaak dat nachtelijke rondes plaatsvinden. Dit komt enerzijds door verouderde of niet optimaal ingerichte systemen die niet aansluiten op het zorgproces en de behoeften van cliënten en patiënten. Anderzijds is er ook een gebrek aan draagvlak en heerst er wantrouwen jegens het systeem.

2. Reduceren van onnodige alarmen

Zoals eerder besproken, neemt zorgtechnologie de nachtrondes over, maar een doordachte aanpak is cruciaal. Zorg is geen one-size-fits-all; elke cliënt en patiënt heeft een unieke (medische) behoefte wensen. Door het systeem op maat in te richten, gebaseerd op individuele behoeften en passend bij specifieke tijdstippen en situaties, kunnen we de nacht efficiënt benutten voor het welzijn en de veiligheid van elke cliënt. Een voorbeeld: Piet snurkt ‘s nachts, een teken van diepe slaap. Het is belangrijk om dit te filteren om onnodige alarmen te vermijden. Anderzijds kan Dirks snurken een vroeg teken van epilepsie zijn, wat speciale aandacht en aangepaste alarmniveaus vereist.

3. Inzicht in data: individuele slaapgewoontes

Wat zijn iemands slaapgewoontes? We kennen allemaal wel die ene cliënt of patiënt die pas na 00:00 uur tot rust komt, maar vroeg wordt gewekt omdat dit de norm is. Wat als we diegene later zouden wekken in de ochtend? Data uit het CLB-systeem biedt een scala aan inzichten in slaapgewoonten. Van bedtijden tot nachtelijke verstoringen, deze gegevens kunnen helpen bij het strategisch plannen van de nacht of dag.

4. Minimaliseren van geluidsoverlast

Uit een 2021 review van 33 studies bleek dat het gemiddelde geluidsniveau in ziekenhuizen ‘s nachts tussen de 38,7 en 68,8 dB lag, terwijl de norm volgens de WOH 35 dB is. Geluidsoverlast, veroorzaakt door o.a. voetstappen, medische apparaten en achtergrondactiviteiten, is vaak onderschat. Technologieën zoals het Medisch Oproepsysteem (MOS) of het Medisch Alarmeringssysteem (MAS) zorgen voor een betrouwbare distributie van medische apparatuur, wat bijdraagt aan betere slaap en voorkomt alarmmoeheid bij zorgverleners.

Daarnaast werken we momenteel aan een innovatie om geluidsniveaus te monitoren via het CLB-systeem. Dit bevordert bewustwording en helpt bij het verminderen van onnodig lawaai, wat resulteert in een rustigere omgeving voor patiënten om te herstellen en voor zorgverleners om in meer rust te werken. Dit leidt tot verbeterde zorg en ervaring voor iedereen.