Atlant Marken Haven over het implementatie- en trainingsproces

Atlant biedt zorg in de regio Apeldoorn en Beekbergen. De organisatie is gespecialiseerd in de zorg aan mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag, het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en dementie. Na een succesvolle aanbesteding heeft Atlant ons in het najaar van 2021 twee nieuwe projecten gegund. Nieuwbouwlocatie Marken Haven, een thuis voor 100 bewoners met het syndroom van Korsakov of een gerontopsychiatrische zorgvraag, en locatie De Loohof, een thuis voor 80 bewoners met somatische klachten of dementie. In dit klantverhaal blikken we samen met programmaleider Cathy Geuzendam, en projectondersteuner Marije Verhoef van Atlant, terug op het project van nieuwbouwlocatie Marken Haven. 

 

Een toekomstbestendig zorgoproepsysteem

CLB en Atlant zijn geen onbekenden voor elkaar. Op een aantal locaties werkt Atlant namelijk al jaren met onze zorgtechnologie. Atlant heeft in 2021 voor twee nieuwe projecten, De Loohof (vernieuwing huidige systeem) en Marken Haven (nieuwbouw), een aanbestedingstraject gestart met 7 leveranciers. De belangrijkste voorwaarde van Atlant aan het nieuwe zorgoproepsysteem is dat het systeem een op maat ingerichte leefomgeving ondersteunt dat om zoveel mogelijk tegemoet komt aan de individuele behoeften van bewoners. Zodat zorgtechnologie een bijdrage levert aan het bieden van passende zorg aan bewoners én zorgverleners ontzorgt. Cathy vertelt: “We hebben na een gedegen selectieprocedure gekozen voor CLB omdat we hiermee de beste invulling konden geven aan bovengenoemde behoefte.’’

 

“Met CLB hebben we een eigentijds, toekomstbestendig en flexibel systeem, waarbij per bewoner een profiel op maat kan worden ingericht.’’ – Cathy Geuzendam, Atlant

 

Een grote verandering

De overgang naar Marken Haven was een grote verandering voor zowel de medewerkers als de bewoners van Atlant. Een nieuw systeem en een nieuwe woon- en werkomgeving. Met daarnaast een veranderde samenstelling van de bewonersgroepen en medewerkersteams, doordat de locatie met andere leefmilieus ging werken. Na het tekenen van de opdracht zijn we daarom samen in gesprek gegaan over de implementatie. Wat kan er wanneer, wie moeten we meekrijgen en aan welke randvoorwaarden moeten we voldoen? Met de implementatie van nieuwe zorgtechnologie verandert er namelijk veel. Je hebt niet alleen te maken met techniek. De zorg blijft mensenwerk en dat mag je niet vergeten in een implementatietraject. Cathy vertelt: “Natuurlijk begint alles bij een goed werkend systeem. Maar bij implementatie speelt communicatie en training een belangrijke rol. Het is belangrijk dat medewerkers, bewoners en naasten weten wat er speelt en dat de gebruikers begeleid en getraind worden in het gebruik. Marije voegt toe: “Daarnaast willen we het zo dicht mogelijk bij de praktijk brengen. Echt oefenen. Je moet het voelen, zien en ervaren.” Precies daarom besteden wij bij CLB veel aandacht aan het trainingsproces. Want de inzet van zorgtechnologie is pas succesvol als alle gebruikers deze omarmen, de controle hebben en het begrijpen.

 

Het trainingsproces van Atlant

Met deze gezamenlijke visie lag er een trainingsplan op tafel om de implementatie van de nieuwe zorgoplossing zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Marije vertelt: “Ik ben ingezet om de brug te slaan tussen de zorg en de techniek. Het is belangrijk om elke keuze die je maakt te toetsen in het werkveld. Wat zijn hun behoeftes? We hebben zorgtechnologie een groot podium gegeven en dat heeft voor veel draagvlak gezorgd.’’ Het trainingsplan bestond uit 3 fases:

Livegang met gebruiksvaardige medewerkers

Het systeem is met de inhuizing van de bewoners in gebruik genomen. De ingebruikname is soepel verlopen en alle trainingen zijn als zeer positief ervaren. Marije vertelt: wat heel erg heeft geholpen is dat medewerkers van te voren al de voordelen van het nieuwe systeem ervaren. En die voordelen waren groot, dat maakte dat mensen erg enthousiast waren om met het nieuwe CLB-systeem te gaan werken.

 

“Ook de bewoners zijn te spreken over de nieuwe CLB-Zorgoplossing. In hun beleving is de zorg er nu veel sneller dan voorheen. Dat ervaren ze echt.’’ – Marije Verhoef, Atlant

 

Nooit klaar met implementeren

Als het hart van de zorgoplossing in gebruik en beheer is, dan is het belangrijk om voortdurend te blijven kijken naar hoe je het systeem zo optimaal mogelijk kan blijven gebruiken. Cathy: “Naast ICT-support vervullen aandachtvelders een belangrijke rol bij het gebruiken en beheren van het systeem. Maar liefst 15 medewerkers hebben zich hiervoor aangemeld. Na de zomer vindt een ‘nazorgsessie’ plaats om verder te leren, te evalueren en het systeem te finetunen.” Marije vult aan: “En minstens zo belangrijk, we meten de ervaring op de werkvloer en kijken naar wat data ons kan vertellen. Je komt namelijk altijd dingen tegen die van te voren mooi bedacht waren maar toch niet helemaal uit de verf komen in het de praktijk. Daar gaan we samen met CLB mee aan de slag.”

 

Een succesvolle samenwerking

Samen kijken we terug op een succesvolle implementatie voor Marken Haven. Er is een hechte band ontstaan tussen de teamleden van Atlant & CLB, doordat we het project vanaf dag één samen hebben getrokken. Cathy: “Ik vond het een van de leukste projecten die ik ooit heb gedaan. De samenwerking was vlot, de lijntjes waren kort en er was altijd wederzijds respect. En naast hard werken hadden we ook plezier. Het is een feest om met CLB te werken.”

 

“CLB beseft hoe belangrijk het is om de juiste kennis over de zorgtechnologie over te brengen. Daarnaast zijn ze ook in staat de vertaalslag te maken tussen de zorg en techniek. Daar ligt hun kracht.” – Marije Verhoef, Atlant