Slimme Akoestische Bewaking

Met Slimme Akoestische Bewaking monitor je het welzijn van jouw cliënt, patiënt of bewoner op afstand, zonder hun privacy of nachtrust te verstoren. Het resultaat? Behoud van eigen regie, terwijl zijn/haar welzijn wordt gewaarborgd én de zorgverlener alsnog op het juiste moment de juiste zorg kan verlenen.

Terug naar het totaaloverzicht

Aandacht voor privacy met Slimme Akoestische Bewaking

De privacy en het welzijn van jouw cliënt, patiënt en bewoner staat altijd voorop. Slimme Akoestische Bewaking respecteert deze privacy, terwijl het welzijn toch nauwkeurig wordt gemonitord. Kies voor onze akoestische bewaking en draag ook actief bij aan goede nachtrust, het terugdringen van ongewenste alarmen en het nóg beter verlenen van de juiste zorg op het juiste moment. Klik op de animatie en leer in slechts 2 minuten hoe onze Slimme Akoestische Bewaking werkt!

Alleen het geluid dat er echt toe doet

Akoestische bewaking genereert alarmen op basis van twee factoren: geluidsniveau en tijd. Per cliënt of bewoner kunnen persoonlijke geluidsdrempels worden ingesteld met deze twee factoren. Worden ze overschreden? Dan wordt er direct en automatisch een alarm naar de juiste zorgverlener verstuurd.

Om te voorkomen dat er ‘valse’ alarmen worden verstuurd, zoals van een wasmachine, heeft CLB de 3e generatie akoestische bewaking ontwikkeld is in samenwerking met partner Sound Intelligence. In deze generatie is één factor toegevoegd: herkenning. Geluiden als doorspoelende toiletten, regen, muziek, snurken en hoesten kunnen eenvoudig herkend en gefilterd worden. Zo ontvang je alleen de alarmen die er écht toe doen en voorkom je alarmmoeheid.

Eerste generatie AB

Tweede generatie AB

Derde generatie AB

Geluidsoproep ontvangen – en nu?

Naast het herkennen en filteren van geluiden, biedt akoestische bewaking meer mogelijkheden. Wanneer er namelijk een alarm binnenkomt bij jou als zorgverlener, is het belangrijk dat er snel en efficiënt gereageerd kan worden.

Maak bijvoorbeeld direct een spreek- en luisterverbinding met de ruimte om jouw cliënt of bewoner gerust te stellen/op de hoogte te brengen of kijk mee met de aanwezige camera voor een betere indruk van de (ernst van de) situatie.

 

Agressiedetectie

Agressie komt helaas veel te vaak voor in de zorg. Daarom is onze akoestische bewaking 3e generatie verrijkt met agressiedetectie. De agressiedetector luistert continu ruimtes af en identificeert agressie in de stem van een persoon. Bij herkenning stuurt het systeem een automatisch alarm naar de zorgverlener. Door de vroegtijdige waarschuwing ben je als zorgverlener in staat sneller te reageren waardoor escalerende situaties zoals fysiek geweld kunnen worden voorkomen. Meer weten? Klik dan hier.  

.

 Wat betekent dit voor jou als?

Cliënt, patiënt en bewoner

Meer privacy, een goede nachtrust, gehoord worden wanneer het nodig is én vervolgens altijd de juiste zorg op het juiste moment ontvangen. 

Zorgverlener

Altijd een ‘oortje’ in het zeil, terwijl je je als zorgverlener zich vrij over de afdeling(en) beweegt. 

Zorgorganisatie

Een veiligere werk- en leefomgeving, hogere zorgkwaliteit en het eenvoudiger en efficiënter verlenen van gepersonaliseerde zorg – dag in, dag uit. 

“De oplossingen zijn gebaseerd op de werking van het menselijk oor. De software analyseert en interpreteert geluiden,
wat herkenning van onder andere emoties zoals agressie en angst mogelijk maakt.”

– Derek van der Vorst, Directeur Sound Intelligence

Meer weten over Akoestische Bewaking?

De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar elke zorgorganisatie, samen met het zorgproces en de zorgvraag van een cliënt, patiënt of bewoner is uniek. Daarom kijken wij graag samen hoe we tot de best passende totaaloplossing kunnen komen. Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Neem contact op